Söyleşi

Suç ve Güvenliği Etkisi Bağlamında Kentsel Dönüşüm

15-11-2023 19:00
15-11-2023 21:00:00
T Atölye
Ücretsiz

Kentsel dönüşüm, deprem riskinin de etkisiyle sıklıkla karşı karşıya kaldığımız bir konu. Mekânın yeniden planlanmasını içeren doğru bir kentsel dönüşümün suçu önleme potansiyelinden de bahsedilebilir. Ancak bazı durumlarda kentsel dönüşümün bu potansiyelinin gecekondu bölgelerinin el değiştirmesinde bir meşrulaştırma aracı olarak kullanıldığı görülüyor. Panelde, mevcut uygulamalar ışığında kentsel dönüşümde öne sürülen gerekçelerin ne kadar geçerli olduğu, olabileceği üzerinde tartışmalar yer alacaktır.

*Katılım herkese açıktır ve kayıt gerektirmemektedir. Oturma kapasitesi sınırlıdır.

Paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Gazhane İstanbul
Gazhane İstanbul