Seminer

Kant ve İnsan

18-06-2023 17:30
18-06-2023 19:00:00
Q Deck
Ücretsiz

Kant ve İnsan temalı seminerde, Betül Çotuksöken “Kant’ta Antropontolojik Olan Nedir?” sorusu üzerine konuşacak.

“Kant’ta Antropontolojik Olan Nedir?” başlıklı bu sunuşta tekil-tümel geriliminin Kant’ın “bilme” ve “eyleme” bağlamlarında, köktenci bir biçimde düşünme ve dil tümellerine, başka bir deyişle, tümüyle insansal nitelikli tümellere nasıl bağlandığını, bilgisel ve eylemsel nitelikli olmaya aday tekilliklerin, insansal tümellerle nasıl yasalı kılındığı, özellikle iki kitabından (Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi) yola çıkılarak gösterilmeye çalışılacaktır.

*Katılım herkese açıktır ve kayıt gerektirmemektedir. Oturma kapasitesi sınırlıdır.

 

 

Paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Gazhane İstanbul
Gazhane İstanbul