Söyleşi

Cumhuriyet ve Eğitim

13-01-2024 18:00
T Atölye
Ücretsiz

Konuşmacı Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz’ın “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişim: 1923’ten Günümüze” isimli yeni çıkan kitabının bölümlerinden birisi olan “eğitim” Türkiye’deki değişimi ve sorunların kökenini çarpıcı bir şekilde ortaya koyma gücüne sahip. Konuşmada Cumhuriyet dönemi eğitim politikaları, Türk eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Köy Enstitüleri ve Türkiye’nin öğretmen yetiştirme sorunu gibi temel konular eğitimdeki sayısal veriler eşliğinde tartışılacak.

Katılım için kayıt gerekmemektedir.

Paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Gazhane İstanbul
Gazhane İstanbul