Söyleşi

Çok Düşünüyoruz: Psikiyatrik Bakış Açısıyla Suç ve Suçlu

29-05-2024 19:00
29-05-2024 20:00:00
T Atölye
Ücretsiz

Bu panel, suç ve psikiyatri arasındaki ilişkiyi anlamaya odaklanmaktadır. İlk olarak, travmanın suçla olan ilişkisi incelenmektedir; travmatik deneyimlerin suç oluşumunda etkisi ve suçun travmatik deneyimler üzerindeki etkisi tartışılması planlanmaktadırır.

Ardından, şizofreni ve psikoz gibi psikiyatrik bozuklukların suçla ilişkisi ele alınmaktadır; bu bozuklukların suç riski üzerindeki etkileri ve suçun nörolojik ve psikolojik temelleri incelenerek suçun psikolojik arka planına odaklanılacaktır. Son olarak, kişilik bozukluklarının suçla ilişkisi tartışmaya açılacaktır; bu bozuklukların suç riski üzerindeki etkileri ve suçun altında yatan psikolojik dinamiklerin yanı sıra toplumsal sonuçları üzerinde derinlemesine bir analiz sunulmaya çalışılacaktır.

Konuşmacılar:

Travma ve Suç: Bireysel ve Toplumsal Etkileşimler

Doç. Dr. Ömer Yanartaş / Marmara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Şizofreni ve Psikoz: Suçun Arka Planındaki Zihinsel Durumların Rolü

Uzm. Dr. Cansun Şahin Çam / Marmara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Kişilik Bozuklukları ve Suç: Temel Dinamikler ve Sonuç

Dr. Ece Ilgın / Marmara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Katılım için kayıt gerekmemektedir.

*Oturma kapasitesi sınırlıdır.

Paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Gazhane İstanbul
Gazhane İstanbul