Söyleşi

AFETLER VE YOLSUZLUK

08-02-2024 19:00
T Atölye
Ücretsiz

6 Şubat depreminin yıl dönümünde kaybettiklerimizi anarken, afetlerde bu kadar can kaybetmemizin temel nedenlerinden biri olan “yolsuzluk” konusuna odaklanacağız.

Malzeme sanayisinden mimarlığa, mühendislikten teknik müşavirliğe kadar 250 civarında yan sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen inşaat sektörü yolsuzluğun en fazla olduğu sektör olarak tanımlanıyor. Bu durum yolsuzluğu afetlerde can kayıplarının görünmeyen temel nedenlerinden birisi yapıyor.

Doğal afetler sonucu ölen insan sayısı ile o ülkedeki yolsuzluk algısı arasındaki ilişkinin ele alınacağı etkinlik “yolsuzluğun” afetlere yönelik tedbirlerde dikkate alınması gereken önemli bir değişken olduğuna vurgu yapmayı amaçlıyor.

*Katılım için kayıt gerekmemektedir.

 

Paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Gazhane İstanbul
Gazhane İstanbul